Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  START-UP STUDENT

  INNOTECH STUDENT

  OLD VERSION

  Valoare Finanțare

  Maxim 100.000 EURO

  Finanțare

  • Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Societate nou înființată sau de maximum 3 ani;
  • Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs,
  • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat,
  • Cercetători post-doctorat,
  • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs.

  OBLIGAȚII

  • Crearea a minimum 2 locuri de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de 3 ani;
  • Activele achiziționate trebuie să fie noi;
  • Nu se vinde nimic timp de 3 ani;
  • Menținerea activității în această perioadă (a nu se intra în faliment).

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Spații de lucru;
  • Autoutilitare;
  • Echipamente;
  •  Calculatoare;
  •  Cursuri;
  • Utilaje;
  •  Mobilier;
  •  Site web;
  •  Licențe software;
  •  Consultanță;
  Finanțare eligibila
  Finanțare eligibila
  FINANȚARE
  Studenții din România vor putea obține fonduri europene cu valori maxime de câte 40.000 Euro – 100.000 Euro pentru a-și deschide mici afaceri, în cadrul programului de finanțare INNOTECH STUDENT, conform propunerii oficiale de Ghid al solicitantului.
  Ministerul Fondurilor Europene a scos în dezbatere publică proiectul de Ghid al solicitantului pentru linia de finanțare INNOTECH STUDENT, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
  Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri.
  Banii vor fi disponibili în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.
  Din bugetul schemei de minimis se vor acorda fonduri nerambursabile unor studenți, pe baza unor planuri de afaceri, în funcție de numărul de locuri de muncă create, astfel:
  • Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro, dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.
  Statul estimează că vor fi create astfel circa 350 de firme noi. Aceasta înseamnă că, în medie, fiecare firmă va primi 40.000 de euro după estimările MFE.
  Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
  • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
  • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri propoțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate.
  Noul program Innotech Student seamănă cu vechiul program România Start-Up Plus sau cu și mai vechiul România Start-Up, iar drumul studentului până la banii europeni va fi lung, 8-20 de luni.
  Dacă linia de finanțare se va lansa anul acesta, studenții vor ajunge să-și facă firme și să ia banii europeni de maximum 100.000 Euro pe afacere în 2021.
  Ghidul propus prevede 2 etape mari de derulare a proiectelor, cu 10 activități în total, din care menționăm:
  – Mai întâi vor fi selectați administratorii de granturi – solicitanții eligibili cu proiectele lor, în cadrul acestui program.
  Aceștia pot fi:
  • Universități publice şi private acreditate;
  • Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de cercetare-dezvoltare-inovare;
  • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
  • Academia Română;
  • Asociaţii profesionale;
  • Camere de comerţ şi industrie;
  • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
  • Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
  • Organizaţii sindicale şi patronate;
  • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
  • ONG-uri;
  • Parteneriate între categoriile mai sus menționate.
  – Acești administratori de granturi vor face proiecte mari, de maximum 2 milioane de euro fiecare.
  – În cadrul acestor proiecte, administratorii de granturi vor selecta grupul-țintă, adică beneficiarii finali, viitorii antreprenori.
  Grupul-țintă este format din:
  • Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs,
  • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat,
  • Cercetători post-doctorat,
  • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în ultimul an de studii al ciclului de studii parcurs. – Viitorii patroni vor urma cursuri de antreprenoriat. Cursanții vor primi câte 5 lei pe ora de curs la care participă. – Cursanții vor întocmi planuri de afaceri, iar la finalul cursurilor se vor selecta cele mai bune planuri de afaceri pentru a primi, eventual, finanțare. Selecția va fi făcută de un juriu format din antreprenori și diverși specialiști. – Cursanții ale căror planuri de afaceri au fost selectate vor merge în faza de întreprinderi simulate și mentorat, pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale.
  – Acești cursanți vor urma stagii de practică în companii existente pe piață în domeniul în care vor și ei să facă afaceri. În urma stagiilor de practică și a activităților de la întreprinderea simulată, cursanții vor primi o subvenție de câte 750 de lei.
  Constituirea noilor firme și primirea primei tranșe din ajutorul nerambursabil (75%). Anumite sectoare de activitate, cum este agricultura, de exemplu, sunt excluse din program. În schimb, dacă de luăm după denumirea schemei, se va pune accent pe afacerile din tehnologie și inovație. Mai exact, domeniile finanțate vor fi cele din lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020. Aici intră: Industrii creative, Tehnologia informațiilor și telecomunicații, Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Lemn și mobilă, Industria auto și componente, Sănătate și produse farmaceutice, Energie și management de mediu, Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii, Construcții și altele.
  Implementarea planului de afaceri și angajarea de personal. Primirea celei de a doua tranșe (25%) din ajutorul de minimis va fi condiționată de angajarea personalului asumat în planul de afaceri.
  – Asigurarea sustenabilității noilor firme timp de cel puțin 6 luni.