DEZVOLTARE RURAL NON-AGRICOL

Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.
PROPUNERE
Image
VALOARE FINANȚARE

200.000 euro

Image
FINANȚARE

70% nerambursabili;

90% nerambursabili: producție, servicii medicale, sanitar veterinare și de agroturism.

Image
BENEFICIARI ELIGIBILI

Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Image
OBLIGAȚII

Sediul social și punctul de lucru să fie în mediul rural;

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate (doar pentru societăți care au o vechime de peste 2 ani);

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani;

Toate achizițiile trebuie să fie noi;

Nu se vinde nici o achiziție în perioada monitorizării.

Image module
Image
CHELTUIELI ELIGIBILE

Extinderea și/ sau modernizarea și dotarea agropensiunilor;

Înființare, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;

Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea structurilor de alimentație publică de sine stătătoare;

Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalații și echipamente noi;

Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

Image module
FINANȚARE MAXIM 200.000 EURO
 • 70% NERAMBURSABILI
 • 90% NERAMBURSABILI în următoarele cazuri: activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagricole.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 1. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 2. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
ATENTIE!

În cadrul programului, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și nou înfiintate (startups) trebuie să fie înregistrate și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spațiul rural (atât sediul social, cât și punctul de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural).

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Având în vedere condiţiile de autorizare ca și cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.

Sprijinul public nerambursabil nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.


CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

1. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:

- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; - fabricarea produselor chimice, farmaceutice; - activități de prelucrare a produselor lemnoase;

2. Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; - fabricare produse electrice, electronice;

3. Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

4. Investiții legate de furnizarea de servicii:

- servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; - servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; - servicii de consultanță, contabilitate, audit; - activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; - servicii tehnice, administrative, etc.

5. Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro-turistice, proiecte de activități de agrement.

6. Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa programului):

- construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; - achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi; - investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.


DOMENII DE DIVERSIFICARE:

1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);

2. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

3. Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);

4. Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);

5. Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

+40 771 412 434 +40 770 395 348 +40 364 438 039

  Image module

  Servicii oferite

  1.

  ELABORARE PROIECTE

  Întocmire dosar de achiziţii sau a devizelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale.
  2.

  CONSULTANȚĂ

  Vă oferim consultanţa necesară pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale care sunt în derulare.
  3.
  Proiectare
  Inginerie de proiectare precum şi activităţi de consultanţă pentru: proiecte care implică inginerie civilă, inginerie hidraulică, inginerie de trafic;

  Programe

  Firma noastră pune la dispoziție atât consultanță cât și elaborarea proiectelor în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Consultantul dumneavoastră va face ca proiectul dumneavoastră obțină nota maximă.

  Accesați programul!
  Calitate garantată
  Facem ca visul să devină realitate
  Alături de noi puteți pune pe picioare visul mult dorit.Avem experiența necesară în elaborarea proiectelor și ne dorim că fiecare client să devină un mic antreprenor.
  Consultanță
  Oferită de experți în domeniu
  Echipa de consultanți va lua legătură cu dumneavoastră și vă va îndrumă în obținerea fondurilor nerambursabile accesând cel mai ideal program în funcție de ideea de afaceri.
  Finanțare nerambursabilă
  Prin accesarea fondurilor
  Venim în sprijinul dumneavoastră cu o gamă variată de posibilități de accesare a diferitelor programe.În funcție de afacerea dumneavoastră, alegem programul portrivit.

   Date de contact

   Puteți folosi datele de contact de mai jos sau formularul alăturat pentru a lua legătură cu unul din consultanții noștri.

   Contactați-ne! Răspundem la toate întrebările dumneavoastră..