I.M.M PROD

Sprijin pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.
NEW VERSION
Image
VALOARE FINANȚARE

max. 10.000.000 lei

Image
FINANȚARE

90% din valoarea finanțărilor solicitate

Image
BENEFICIARI ELIGIBILI

I.M.M.-uri din sectorul de producție, inclusiv start-up-uri;

I.M.M.-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-up-uri;

Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție;

Image
OBLIGAȚII

Investiția trebuie menținută în România;

Activele achiziționate trebuie să fie noi;

Image module
Image
CHELTUIELI ELIGIBILE

Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

Construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a I.M.M.-urilor;

Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy);

Achiziția de terenuri pentru construcția/amenajarea de hale de producție.

Image module
FINANȚARE

Se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, pentru realizarea de investiții și/sau pentru finanțarea capitalului de lucru.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru investiții, cu excepția beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru una sau mai multe activități finanțate, pentru care valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei.
BENEFICIARI ELIGIBILI
Întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv start-up-urile, din zona urbană.
TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR
(1) Cheltuieli eligibile:

- achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

- achiziția, amenajarea de terenuri;

- achiziția/construcția de hale destinate producției;

- achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;

- achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

- finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare sau pentru reconversia de la intermediere la producție;

- refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

(2) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul linilor de finanțare pentru investiții (inclusiv perioada de gratie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțării, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale.

În cazul liniilor de finanțare pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

(3) Pentru componenta IMM PROD, plafonul total de 2.400.000.000 lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.

În cadrul componentelor Programului nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile:

- intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,

- asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare,

- tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare,

- activități de jocuri de noroc și pariuri,

- producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106,

- substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,

- activități de închiriere și leasing,

- activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor. Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

+40 771 412 434 +40 770 395 348 +40 364 438 039

  Image module

  Servicii oferite

  1.

  ELABORARE PROIECTE

  Întocmire dosar de achiziţii sau a devizelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale.
  2.

  CONSULTANȚĂ

  Vă oferim consultanţa necesară pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale care sunt în derulare.
  3.
  Proiectare
  Inginerie de proiectare precum şi activităţi de consultanţă pentru: proiecte care implică inginerie civilă, inginerie hidraulică, inginerie de trafic;

  Programe

  Firma noastră pune la dispoziție atât consultanță cât și elaborarea proiectelor în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Consultantul dumneavoastră va face ca proiectul dumneavoastră obțină nota maximă.

  Accesați programul!
  Calitate garantată
  Facem ca visul să devină realitate
  Alături de noi puteți pune pe picioare visul mult dorit.Avem experiența necesară în elaborarea proiectelor și ne dorim că fiecare client să devină un mic antreprenor.
  Consultanță
  Oferită de experți în domeniu
  Echipa de consultanți va lua legătură cu dumneavoastră și vă va îndrumă în obținerea fondurilor nerambursabile accesând cel mai ideal program în funcție de ideea de afaceri.
  Finanțare nerambursabilă
  Prin accesarea fondurilor
  Venim în sprijinul dumneavoastră cu o gamă variată de posibilități de accesare a diferitelor programe.În funcție de afacerea dumneavoastră, alegem programul portrivit.

   Date de contact

   Puteți folosi datele de contact de mai jos sau formularul alăturat pentru a lua legătură cu unul din consultanții noștri.

   Contactați-ne! Răspundem la toate întrebările dumneavoastră..