INVESTIȚII I.M.M.

INVESTIȚII CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI 807/2014

STIMULAREA INVESTIȚIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN REALIZAREA DE INVESTIȚII
NEW VERSION
Image
VALOARE FINANȚARE

1.500 000.000 lei

Image
FINANȚARE

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia: Max. 50% – Contribuție proprie min. 50%;

Regiunile Vest și Ilfov: Max. 35% – Contribuție proprie min. 65%;

Regiunea București: Max. 10% • Contribuție proprie min. 90%.

Image
BENEFICIARI ELIGIBILI

0-249 angajați;

Cifra de afaceri nu depășește 50 Milioane euro;

Au capital social integral privat;

Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Image
OBLIGAȚII

Investiția trebuie menținută în România;

Activele achiziționate trebuie să fie noi;

I.M.M.-ul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 3 ani de la implementare;

I.M.M.-ul se angajează să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afacere în primii 2 ani iar diferența până la finalul anului 3.

Image module
Image
CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii;

Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu și fără montaj;

Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto;

Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (ex: panouri fotovoltaice);

Active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;

Construcții pentru desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcțiilor nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată;

Consultanță, asistență juridică.

Image module
Image module
Valoarea Finanțării
 • Regiunea București: max. € 7.500.000;
 • Regiunea Vest și Ilfov: max. € 26.250.000;
 • Alte regiuni: max. € 37.500.000;
 • Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei
  Finanțare nerambursabilă Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia Max. 50% • Contribuție proprie min. 50% Regiunile Vest și Ilfov Max. 35% • Contribuție proprie min. 65% Regiunea București Max. 10% • Contribuție proprie min. 90%   Eligibilitatea solicitantului

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri on-line, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ăn baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
 • sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 • au capital social integral privat;
 • sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanțare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat și autorizată la momentul depunerii cererii de decont, potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, denumite în continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente calculate potrivit art. 15 alin. (7) din prezenta schemă;
 • nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament. Asociații sau acționarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea
  Cheltuieli eligibile
 • Construcții pentru desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcțiilor nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată;
 • Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru – prevzute la subgrupele 2.1 și 2.2. din Hotărârea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;
 • Activele necorporale amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor. Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

+40 771 412 434 +40 770 395 348 +40 364 438 039

  Image module

  Servicii oferite

  1.

  ELABORARE PROIECTE

  Întocmire dosar de achiziţii sau a devizelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale.
  2.

  CONSULTANȚĂ

  Vă oferim consultanţa necesară pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale care sunt în derulare.
  3.
  Proiectare
  Inginerie de proiectare precum şi activităţi de consultanţă pentru: proiecte care implică inginerie civilă, inginerie hidraulică, inginerie de trafic;

  Programe

  Firma noastră pune la dispoziție atât consultanță cât și elaborarea proiectelor în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Consultantul dumneavoastră va face ca proiectul dumneavoastră obțină nota maximă.

  Accesați programul!
  Calitate garantată
  Facem ca visul să devină realitate
  Alături de noi puteți pune pe picioare visul mult dorit.Avem experiența necesară în elaborarea proiectelor și ne dorim că fiecare client să devină un mic antreprenor.
  Consultanță
  Oferită de experți în domeniu
  Echipa de consultanți va lua legătură cu dumneavoastră și vă va îndrumă în obținerea fondurilor nerambursabile accesând cel mai ideal program în funcție de ideea de afaceri.
  Finanțare nerambursabilă
  Prin accesarea fondurilor
  Venim în sprijinul dumneavoastră cu o gamă variată de posibilități de accesare a diferitelor programe.În funcție de afacerea dumneavoastră, alegem programul portrivit.

   Date de contact

   Puteți folosi datele de contact de mai jos sau formularul alăturat pentru a lua legătură cu unul din consultanții noștri.

   Contactați-ne! Răspundem la toate întrebările dumneavoastră..