INVESTIȚII CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE
– Hotărârea Guvernului 807/2014
Stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiții.

NEW VERSION

Valoarea Finanțării

 • Regiunea București: max. € 7.500.000;
 • Regiunea Vest și Ilfov: max. € 26.250.000;
 • Alte regiuni: max. € 37.500.000;
 • Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

 

Finanțare nerambursabilă

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Max. 50% • Contribuție proprie min. 50%

Regiunile Vest și Ilfov

Max. 35% • Contribuție proprie min. 65%

Regiunea București

Max. 10% • Contribuție proprie min. 90%

 

Eligibilitatea solicitantului

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri on-line, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ăn baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
 • sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 • au capital social integral privat;
 • sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanțare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat și autorizată la momentul depunerii cererii de decont, potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, denumite în continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente calculate potrivit art. 15 alin. (7) din prezenta schemă;
 • nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament. Asociații sau acționarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea

 

Cheltuieli eligibile

 • Construcții pentru desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcțiilor nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată;
 • Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru – prevzute la subgrupele 2.1 și 2.2. din Hotărârea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;
 • Activele necorporale amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!

   INVESTIȚII CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE

   – Hotărârea Guvernului 807/2014

    

   Valoarea Finanțării

   • Regiunea București: max. € 7.500.000;
   • Regiunea Vest și Ilfov: max. € 26.250.000;
   • Alte regiuni: max. € 37.500.000;
   • Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

    

   Finanțare nerambursabilă

   Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

   Max. 50% • Contribuție proprie min. 50%

   Regiunile Vest și Ilfov

   Max. 35% • Contribuție proprie min. 65%

   Regiunea București

   Max. 10% • Contribuție proprie min. 90%

    

   Eligibilitatea solicitantului

   Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri on-line, următoarele criterii de eligibilitate:

   • sunt organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ăn baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
   • sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
   • au capital social integral privat;
   • sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
   • activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanțare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat și autorizată la momentul depunerii cererii de decont, potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
   • nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
   • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
   • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, denumite în continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente calculate potrivit art. 15 alin. (7) din prezenta schemă;
   • nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament. Asociații sau acționarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea

    

   Cheltuieli eligibile

   • Construcții pentru desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcțiilor nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată;
   • Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru – prevzute la subgrupele 2.1 și 2.2. din Hotărârea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;
   • Activele necorporale amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
   Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!