Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  RURAL INVEST

  Sprijin pentru încurajarea dezvoltării afacerilor I.M.M.-urilor care își localizează
  producția în mediul rural și urban mic.
  PROPUNERE

  Valoare Finanțare

  2.000.000 lei

  Finanțare

  • 90% din valoarea finanțărilor

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Entitățile care își desfășoară activitatea de producție, sau optează pentru desfășurarea unei activități de producție în mediul rural și urban mic.

  OBLIGAȚII

  • Restituirea banilor.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic;
  • Construcția, precum și cele care se încadrează în categoria achiziției, amenajării de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic;
  • Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, inclusiv achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy);
  • Achiziția terenului agricol și asigurarea capitalului de lucru pentru firmele care derulează activități eligibile în program.v
  Finanțare eligibila
  FINANȚARE
  Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI
  Entitățile care își desfășoară activitatea de producție, sau optează pentru desfășurarea unei activități de producție în mediul rural și urban mic, cum ar fi I.M.M.-urile, inclusiv start-up-uri, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care își desfășoară activitatea în domeniul producției, formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități productive, conform legii.
  Este necesar ca firma să aibă minim 1 BILANȚ încheiat.

   


  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR
  Finanțări pentru realizarea de investiţii, inclusiv achiziția de terenuri agricole, cumpărarea de părți sociale și/sau capital de lucru, în valoare maximă de 2.000.000 lei, garantate în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.
  Cheltuieli eligibile:
  – Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic;
  – Construcția, precum și cele care se încadrează în categoria achiziției, amenajării de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic;
  – Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, inclusiv achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy);
  – Achiziția terenului agricol și asigurarea capitalului de lucru pentru firmele care derulează activități eligibile în program.
  Durata maximă a finanțărilor garantate:
  180 de luni în cazul finanțărilor pentru investiţii şi 60 de luni în cazul finanțărilor pentru capital de lucru. Finanțările pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioadă de maximum 60 de luni, urmând ca în ultimul an de prelungire, rambursarea creditelor să se efectueze în conformitate cu graficul de rambursare.