RURAL NON-AGRICOL

SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN ZONELE RURALE
PROPUNERE
Image
VALOARE FINANȚARE

70.000 euro

Image
FINANȚARE

50.000 euro -> servicii

70.000 euro -> producție, servicii medicale, sanitar veterinare și de agroturism

Image
BENEFICIARI ELIGIBILI

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată;

Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Image
OBLIGAȚII

Sediul social și punctul de lucru să fie în mediul rural;

Realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 coduri CAEN înregistrate la ORC;

Toate achizițiile trebuie să fie noi;

Nu se vinde nici o achiziție în perioada monitorizării;

Pe perioada monitorizării (5 ani) să nu se intre în insolvență sau faliment;

Implementarea proiectului trebuie să înceapă cu cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Image module
Image
CHELTUIELI ELIGIBILE

Echipamente tehnologice;

Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;

Achiziționarea de echipamente de încălzire sau climatizare;

Achiziționarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie (ex: panouri fotovoltaice);

Container;

Licențe necesare desfășurării activității;

Pagină web, magazin online.

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

Ambulanța umană;

Autospecială pentru salubrizare;

Mașină specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;

Mașină specializată tip vehicul-platformă și șasiu, prevăzută cu cârlig și macara hidraulică pentru reciclare;

Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autoșasiu – exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat);

Mașină de măturat carosabilul;

Auto betonieră;

Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fără a putea fi detașat);

Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, snowmobile, trotinete, etc.)

Mașină de transport funerar.

Image module
FINANȚARE 100% NERAMBURSABILĂ

-50.000 de euro (servicii)

-70.000 de euro (producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism)

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

BENEFICIARI ELIGIBILI

1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

2. Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

3. Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

În cadrul acestei submăsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin .nfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural.

Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitarveterinare și de agroturism. Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Sprijinul pentru .nfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea Deciziei de Finanțare.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul

Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Costuri neeligibile:

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.

Pentru a evita finanțarea unor activități complementare activității de bază, se vor realiza verificări ale codurilor CAEN aferente activităților pentru care se solicită finanțare, precum și ale codurilor CAEN ale activității de bază ale întreprinderii. Vor fi elaborate proceduri clare si detaliate pentru un control eficient în toate fazele implementării.

DOMENIILE DE DIVERSIFICARE:

* Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

* Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

* Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);

* Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor. Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

+40 771 412 434 +40 770 395 348 +40 364 438 039

  Image module

  Servicii oferite

  1.

  ELABORARE PROIECTE

  Întocmire dosar de achiziţii sau a devizelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale.
  2.

  CONSULTANȚĂ

  Vă oferim consultanţa necesară pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale care sunt în derulare.
  3.
  Proiectare
  Inginerie de proiectare precum şi activităţi de consultanţă pentru: proiecte care implică inginerie civilă, inginerie hidraulică, inginerie de trafic;

  Programe

  Firma noastră pune la dispoziție atât consultanță cât și elaborarea proiectelor în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Consultantul dumneavoastră va face ca proiectul dumneavoastră obțină nota maximă.

  Accesați programul!
  Calitate garantată
  Facem ca visul să devină realitate
  Alături de noi puteți pune pe picioare visul mult dorit.Avem experiența necesară în elaborarea proiectelor și ne dorim că fiecare client să devină un mic antreprenor.
  Consultanță
  Oferită de experți în domeniu
  Echipa de consultanți va lua legătură cu dumneavoastră și vă va îndrumă în obținerea fondurilor nerambursabile accesând cel mai ideal program în funcție de ideea de afaceri.
  Finanțare nerambursabilă
  Prin accesarea fondurilor
  Venim în sprijinul dumneavoastră cu o gamă variată de posibilități de accesare a diferitelor programe.În funcție de afacerea dumneavoastră, alegem programul portrivit.

   Date de contact

   Puteți folosi datele de contact de mai jos sau formularul alăturat pentru a lua legătură cu unul din consultanții noștri.

   Contactați-ne! Răspundem la toate întrebările dumneavoastră..