Investiții prin PNDR

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

FINANȚARE MAXIM 200.000 EURO
 • 70%
 NERAMBURSABILI
 • 90% NERAMBURSABILI în următoarele cazuri: activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare, agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 1. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 2. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
 • microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
Categoriile de solicitanti eligibili in functie de forma de organizare sunt:

PFA, I.I., intreprindere familiara, societate in nume colectiv (SNC), societate in comadita simpla (SCS), societate pe actiuni (SA), societate in comandita pe actiuni (SCA), societate cu raspundere limitata (SRL), societate comerciala cu capital privat, societate agricola, societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum, cooperativa agricola, medicul veterinar si medicul uman.

ATENTIE!

În cadrul SM 6.4, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si nou infiintate (start-ups) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru unde se realizeaza proiectul trebuie sa fie amplasate in mediul rural).

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Având în vedere condiţiile de autorizare ca și cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.

Sprijinul public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Cheltuieli eligibile
 1. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:
 •  fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 •  fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 •  activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 1. Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 •  fabricare produse electrice, electronice;
 1. Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 2. Investiții legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanță, contabilitate, audit;
 • activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice ;
 • servicii tehnice, administrative, etc.
 1. Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, proiecte de activități de agrement.
 2. Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):

 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Domenii de diversificare:
 1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 2. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 3. Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 4. Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 5. Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe de cofinanțare de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați site-ul afir.

Sursa AFIR

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!

  Investiții prin PNDR

  Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

  FINANȚARE MAXIM 200.000 EURO
  • 70%
 NERAMBURSABILI
  • 90% NERAMBURSABILI în următoarele cazuri: activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare, agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

  Beneficiari eligibili

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  1. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
  2. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
  Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
  • microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
  Categoriile de solicitanti eligibili in functie de forma de organizare sunt:

  PFA, I.I., intreprindere familiara, societate in nume colectiv (SNC), societate in comadita simpla (SCS), societate pe actiuni (SA), societate in comandita pe actiuni (SCA), societate cu raspundere limitata (SRL), societate comerciala cu capital privat, societate agricola, societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum, cooperativa agricola, medicul veterinar si medicul uman.

  ATENTIE!

  În cadrul SM 6.4, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

  Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si nou infiintate (start-ups) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru unde se realizeaza proiectul trebuie sa fie amplasate in mediul rural).

  O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

  Având în vedere condiţiile de autorizare ca și cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.

  Sprijinul public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

  Cheltuieli eligibile
  1. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole:
  •  fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
  •  fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  •  activități de prelucrare a produselor lemnoase;
  1. Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  •  fabricare produse electrice, electronice;
  1. Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
  2. Investiții legate de furnizarea de servicii:
  • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
  • servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanță, contabilitate, audit;
  • activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice ;
  • servicii tehnice, administrative, etc.
  1. Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, proiecte de activități de agrement.
  2. Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

  Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):

  • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
  • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
  • investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
  Domenii de diversificare:
  1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
  2. Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
  3. Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
  4. Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
  5. Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe de cofinanțare de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați site-ul afir.

  Sursa AFIR

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

   

   

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!