Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  GARANT CONSTRUCT

  Sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură și UAT.
  NEW VERSION

  Valoare Finanțare

  10.000.000 lei

  Finanțare

  • 90% din valoarea finanțărilor

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • I.M.M.-urile, inclusiv start-up-uri, care își desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor.

  OBLIGAȚII

  • Restituirea banilor.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;
  • Construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;
  • Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a I.M.M.-urilor;
  • Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) și finanțarea capitalului de lucru pentru firmele care derulează contracte În sectorul construcții.
  Finanțare eligibila
  FINANȚARE
  Se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, pentru realizarea de investiții și/sau pentru finanțarea capitalului de lucru.
  Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru investiții, cu excepția beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru una sau mai multe activități finanțate, pentru care valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei.
  BENEFICIARI ELIGIBILI
  IMM-uri din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură și unități administrativ teritoriale (municipii, orașe, comune).
  Este necesar ca firma să aibă minim 1 BILANȚ încheiat.
   
  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR
  (1) Cheltuieli eligibile:
  – achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială;
  – construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu;
  – achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;
  – achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
  – finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;
  – plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții; achiziția de acțiuni și părți și sociale.
  (2) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul linilor de finanțare pentru investiții (inclusiv perioada de gratie), fără posibilitate de prelungire. în cazul refinanțării, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale.
  În cazul liniilor de finanțare pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
  (3) Pentru componenta GARANT CONSTRUCT, plafonul total de 3.000.000.000 lei se alocă în mod egal F.N.G.C.I.M.M. și F.R.C. din care 2.000.000.000 lei pentru subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM-urile și întreprinderie mici cu capitalizare de piață medie din sectorul constructii și de 1.000.000.000 lei pentru subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scara mica pentru unitatile administrative –teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din domeniul construcțiilor.
  In cadrul componentelor Programului nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile:
  – intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,
  – asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare,
  – tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare,
  – activități de jocuri de noroc și pariuri,
  – producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106,
  – substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,
  – activități de închiriere și leasing,
  – activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.