Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  INNOVATION

  Deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea
  cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor cu obligația implementării efective în
  România.
  PROPUNERE

  Valoare Finanțare

  80% din valoarea finanțărilor

  Finanțare

  • 80% din costurile necesare pentru invenții.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

  OBLIGAȚII

  • Investiția trebuie menținută în România;
  • Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Finanțările de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei;
  • Finanțările pentru capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 2.000.000 lei;
  • Finanțările pentru capital de lucru, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării.
  Finanțare eligibila

  FINANȚARE

  Acordarea de garanții guvernamentale de până la 80% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din domeniul cercetării-dezvoltării, precum și preponderent I.M.M.-urilor care activează în industria exportatoare, nepoluantă, în vederea retehnologizării, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, precum și în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 80% din valoarea finanțărilor, în completarea granturilor acordate prin program, I.M.M.-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 euro, pentru software certificat de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP).

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.
  Este necesar ca firma să aibă minim 1 BILANȚ încheiat.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  – finanțări pentru realizarea de investiţii;

  şi/sau

  – una sau mai multe finanțări pentru capital de lucru garantate de către stat, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru finanțările de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei, iar pentru finanțările pentru capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 2.000.000 lei.

  Durata maximă a finanțărilor garantate:
  120 de luni în cazul finanțărilor pentru investiţii şi 60 de luni în cazul finanțărilor pentru capital de lucru. Finanțările pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maxim 12 de luni, cu grafic de rambursare în acestă perioadă.